Odzyskaj swoje pieniądze
Napisz do nas
Kontakt
720 066 066
720 099 099

Fis kancelaria

To profil nowoczesnej firmy działającej na terenie całego kraju w zakresie usług windykacyjnych i prawnych. Celem naszej kancelarii jest odzyskanie dla Państwa należności jak w najkrótszym czasie. Kluczowy zespół doradców tworzą kreatywni ludzie posiadający doświadczenie na rynku wierzytelności. Korzystając z naszych usług możecie Państwo liczyć na pełen profesjonalizm i sukces działań.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

WINDYKACJA POLUBOWNA

WYWIAD GOSPODARCZY

MONITORING NALEŻNOŚĆI

UGODY, NEGOCJACJE

WEZWANIE DO ZAPŁATY

MAIL DO DŁUŻNIKA

TELEFON DO DŁUŻNIKA

EPU

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE - KOMORNIK

CZYNNOŚCI TERENOWE Z KOMORNIKIEM

ZAJĘCIE MAJĄTKU

DOZÓR MAJĄTKU

ZAJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

LICYTACJA MAJĄTKU

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

SKARGA PAULIAŃSKA

EUROPEJSKI TYTUŁ WYKONAWCZY

POZEW NA ZARZĄD

WYJAWIENIE MAJĄTKU

ZGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

CESJA WIERZYTELNOŚCI

FAKTORING

Pieczęć windykacyjna / prewencyjna

Obecnie to najskuteczniejszy środek zapobiegawczy nieterminowej płatności należności.   Działanie jego polega na zdyscyplinowaniu kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Stosowanie pieczęci na fakturach, notach, umowach i innych dokumentach księgowych jest informacją ostrzegawczą dla kontrahenta, że brak zapłaty w terminie spowoduje natychmiastowe podjęcie działań ze strony profesjonalnej firmy windykacyjnej w celu odzyskania należności wraz z kosztami ubocznymi. Wiele firm jest zadowolonych ze stosowania pieczęci prewencyjnej, ponieważ bardzo pozytywnie wpłynęła na poprawę płynności finansowej ich przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Wywiad Gospodarczy

Podjęte w nim działania mają na celu eliminację lub zmniejszenie ryzyka inwestycji z nierzetelnym kontrahentem. Polega na uzyskaniu lub potwierdzeniu informacji dotyczącej sytuacji prawnej, gospodarczej i finansowej wybranego przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej, które ma służyć zmniejszeniu ryzyka współpracy, czy też w celu podjęcia stosownych kroków dla odzyskania należności. Obejmuje sprawdzenie informacji o odpowiednich wpisach do rejestru przedsiębiorców, składanych sprawozdań finansowych, powiązania w przedsiębiorstwach, powiązania kapitałowe, ustalenia majątkowe i osobowe.    

Monitoring należności

Pomaga monitorować płatności wystawionych przez Państwa faktur. Podnosi skuteczność kontroli spływu należności. Może polegać na stałym kontakcie z kontrahentem celem ustalenia zadowolenia z usługi lub towaru, następnie weryfikacji zgodności wystawionego dokumentu płatniczego oraz monitowanie o zbliżającym się terminie zapłaty. Przy takiej współpracy wyeliminujemy ryzyko opóźnienia w płatności wystawionej faktury lub możemy powziąć wiadomość o ewentualnej możliwości opóźnienia w płatności.

MONITOROWANIE

płatności faktury

SKUTECZNOŚĆ

kontroli spływu nalezności

STAŁY KONTAKT

z kontrahentem

ELIMINACJA RYZYKA

opóźnienia w płatności

Windykacja polubowna

Polega na stosowaniu wszelkich działań zgodnych z literą prawa, które mają doprowadzić do odzyskania należności. W imieniu naszego klienta: piszemy wezwania do zapłaty, wykonujemy telefony, doprowadzamy do spotkania z dłużnikiem, prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody, doprowadzamy do zabezpieczenia wierzytelności. Monitorujemy sprawę oraz nieustannie przypominamy dłużnikowi o zobowiązaniu wobec wierzyciela. Dbamy także aby Państwa niespełnione świadczenia nie uległy przedawnieniu.

Windykacja sądowa

W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika sprawa kierowana jest za pośrednictwem naszej kancelarii na drogę postępowania sądowego. Rozpoczęcie takiej procedury  wymaga weryfikacji niezbędnych danych i przygotowaniu kompletu dokumentów, które następnie posłużą jako dowody składane wraz z pozwem w sprawie. W takim postępowaniu zapewniamy Państwu profesjonalne doradztwo oraz ochronę z udziałem naszych radców prawnych podczas reprezentacji w sądzie, jak również na dalszym etapie dochodzonego roszczenia.

Egzekucja komornicza

Na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności w imieniu Państwa kierujemy wniosek o wszczęcie oraz przeprowadzenie egzekucji celem ustalenia składników majątku dłużnika i odzyskania należności. Prowadzimy nieustanny nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania w egzekucji komorniczej. Działania naszej kancelarii nie ograniczają się wyłącznie do korespondencji i rozmów telefonicznych z komornikami. Uczestniczymy w czynnościach terenowych egzekucyjnych w obecności komornika. Ponadto przeprowadzamy własny wywiad gospodarczy. Umożliwia to realne oszacowanie majątku dłużnika oraz usprawnienie procesu windykacji.

Cesja wierzytelności

Jest odpłatną umową przelewu wierzytelności. Prawo przysługujące wierzycielowi do żadania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia wynikającego z łączącego ich stosunku prawnego przenoszone jest na firmę F&S Sp.J. lub inną współpracującą firmę. Taka wierzytelność musi być wymagalna, nieprzedawniona, wolna od wad prawnych i osób trzecich. Atutem takiej umowy jest brak dodatkowych kosztów po stronie pierwotnego wierzyciela w celu dalszego dochodzenia należności. Ponadto umowa cesji jest wolna od podatku od towaru i usług. Teraz nabywca wierzytelności ponosić będzie pełne ryzyko związane ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika.

Kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Wyślij

F&S Spółka Jawna
ul. Grota Roweckiego 8A lok. 100C (pierwsze piętro)
95-200 Pabianice
Budynek A&A

Kontakt:
+48 720 066 066 - obsługa klienta indywidualnego
+48 720 099 099 - obsługa dłużników
+48 507 036 516 - obsługa klienta biznesowego
+48 662 071 709 - obsługa klienta biznesowego

E-mail: biuro@fiskancelaria.pl

NIP: 9820355497
KRS: 0000293114
REGON: 100558160

quanmedia